Forside

Trondhjems Bys Vel

Aktiviteter

Du finner her oversikt over aktiviteter i regi av Trondhjems Bys Vel hittil, planlagte aktiviteter fremover og en generell oversikt over aktiviteter som skjer i Trondheim.

Prosjekter

Trondhjems Bys Vel støtter prosjekter og bidrar sterkt til at de realiseres. Her er noen eksempler fra de siste årene.

Prisutdelinger

Selskabet for Trondhjems Bys Vel gir årlig ut en pris, som gis til en person, bedrift eller institusjon som i særlig grad har virket til nytte eller til forskjønnelse av Trondheim by. Direksjonen er selv jury for prisen.

Nobelprisvinnerne Moser mottok i 2014 pris fra Selskabet for Trondhjems Bys Vel.

Bli samarbeidspartner

Vi tar vare på våre samarbeidspartnere ved å invitere til interessante arrangement og opplevelser som er unike, og en mulighet til å oppleve nye og kanskje ukjente deler av Trondheim.

Om oss

Selskabet for Trondhjems Bys Vel har som formål å virke til nytte og forskjønnelse for Trondheim by. Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert disse temaene: Byutvikling, forskjønnelse, kunnskapsformidling, sosiale- og allmennkulturelle tiltak..