Blekens altertavle

Håkon Blekens mosaikk på Sverresborg Trøndelag ble avduket 23. november i 2014 med en «kunstnersamtale» mellom Håkon Bleken og konservator Daniel Johansen. Mye takket være Selskabet for Trondhjems Bys Vel fikk kunstverket et nytt hjem på Sverresborg.

Det 40 år gamle kunstverket i den katolske kirken på Kalvskinnet er en 6×10 meter stor mosaikk. Håkon Bleken laget den i 1973 med Edgar Müller som assistent og ved hjelp av materialene granitt, marmor, skifer og smalto, en legering av farget glass og stein. Dagens St. Olav katolske domkirke sto ferdig i 1973. Men menigheten er blitt så stor at den må ha mer plass, og trenger en større kirke. Den gamle kirken måtte rives for å gi plass til den nye kirken.