Byguiden

 

Byguiden

Selskabet fikk i 2013, etter flere års planlegging, realisert sitt store prosjekt: å lage en ny byguide for Trondheim. Forrige gang det ble laget en byguide her i byen var i 1927.  Et utvalg utgått fra Direktionen bestående av Gunnar Flikke, Axel Christophersen og Svein Lorentzen (Redaksjonsgruppen) har jobbet med dette prosjektet. De har undersøkt muligheten både for bokformat og digital spredning i ulike formater. Terje Bratberg ble engasjert som hovedforfatter, etter Direktionens mening et meget godt valg

Byguiden kom i 2013 ut i bokformat. Arbeidet ble videreført i en digital byguide for barn Tidsreise Trondheim

 

Kjøp Byguiden
Byguiden i bokform kan bestilles her i nettbutikken.