Prisen utdeles på den årlige byutviklingskonferansen, dersom initiativtagerne finner en kandidat som man mener fyller kriteriene for prisen. Prisen har blitt utdelt:

 

* Bildet er en faksimile fra Adresseavisen i forbindelse med utdeling av pris til Ole Wiig i 2015.