Direksjonen

  • Cecilie Hammond Spark, leder
  • Eileen Brandsegg, sekretær
  • Ellen Klingenberg, medlem
  • Kjell Fordal, medlem
  • Tine Hunt, medlem
  • Lasse Berre, medlem
  • Nadja Sahbegovic, medlem
  • Kirsten Schultz, varamedlem
  • Martin Høgh Olsen, varamedlem

Ta kontakt på post@trondhjemsbysvel.no