Direksjonen

Direksjonen, Selskabet for Trondhjems Bys Vel:
  • Finn Haugan, leder
  • Lisbeth Tangen, sekretær
  • Axel Christoffersen, medlem
  • Gunnar Flikke, medlem
  • Ellen Klingenberg, medlem
  • Eileen Brandsegg, medlem
  • Cecilie Hammond Spark, medlem
  • Daniel Johansen, varamedlem
  • Otto Frøseth, varamedlem

Ta kontakt på post@trondhjemsbysvel.no