Endelig får vi Blå skilt i Trondheim også

Bystyret vedtok 27. september 2022 å gi Selskabet for Trondhjems Bys Vel i oppdrag med å ta ansvar for utsetting av blå skilt i Trondheim. Arbeidet skal ledes av en komite med medlemmer fra Trondhjems bys vel, Trondheim kommune, Trondheim Historiske Forening og Byhistorie komiteen.

Blå skilt er å finne mange steder i verden og i Norge. Mest kjent er vel London hvor British Heritage har satt opp over 1000. I Oslo er det satt opp 450 skilt siden 1989 og dette administreres av vår søsterforening Oslo Bys Vel. Vi har allerede noen Blå skilt i Trondheim. I forbindelse med grunnlovsjubileet ble over 300 valgkirker fra 1814 skiltet i samarbeid med Riksantikvaren og Riksarkivet. I Trondheim gjelder dette bla Lade, Klæbu og Byneset Kirker, samt Haltdalen Kirke (på Sverresborg). En del eldre helse bygg er også merket med Blå skilt.

Formålet med de blå skiltene er å fortelle kulturhistorie i kortform der det faktisk skjedde. Kriteriene for skilting er i stor grad knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet, eller en bygning.

Skiltformen, sammen med den koboltblå emaljen og hvit tekst i et bestemt typesnitt, er et innarbeidet designprodukt som ikke kan kopieres.

Vi vil være særdeles interessert i å motta forslag til bygninger, steder historiske personer eller begivenheter som bør hedre med et Blått skilt. Forslag kan sendes til xx@xx.no (antar TBV har en e-post adresse som kan anvendes)