Trondhjems Bys Vels pris

Selskabet for Trondhjems Bys Vel gir årlig ut en pris, som gis til en person, bedrift eller institusjon som i særlig grad har virket til nytte eller til forskjønnelse av Trondheim by. Direksjonen er selv jury for prisen.

2021: Kjell Erik Killi Olsen, Kjøpmannsgata Ung Kunst

2019: Trondhjems Bys Vels jubileumspris: Britannia

2019: Norsk institutt for kulturforskning, avdeling Trondheim

2018: Heidi Bjerkan

2017: Roar Hildonen

2016: Cirka Teater

2015: Arkitekt Sven Skibnes

2014: May-Britt og Edvard Moser, til Moserfondet

2013: Trondhjems Sanitetsforening

2012: Rasmus Rohde

2011: MOT / Atle Vårvik

2010: NTNU

2009: Arkitekt Per Knudsen

2008: Vitenskapsmuseet

2007: Per Høiem, Galleri Ismene

2006: Besøkssenteret ved Nidaros Domkirke

2005: Kirkens Bymisjon

2004: Ringve Musikkhistoriske Museum og NTNU Vitenskapsmuseet / Ringve Botaniske hage

2003: Studentersamfundet

2002: Trondheim Folkebibliotek

2001: Trondhjems Hospital

2000: Trondhjem kommunale musikk- og kulturskole.

1999: Håkon Bleken

1998: Trondheim Havn og Kystlaget Trondhjem

1997: Lade Gaard / Odd Reitan