Folkemøte om byutvikling: Hva skal fremtidens Trondheim være?

  • by