Vår frue kirke

Etter det omfattende restaureringsarbeidet har mange trondhjemmere besøkt kirken som er en av byens aller største kulturskatter. Tilbakemeldingene er mange og positive. Morten Midjo har representert direksjonen i jubileumskomiteen og vært en viktig pådriver for å samle inn penger til dette prosjektet.
Selskapet har bevilget penger og i tillegg gitt 15 store trykk som er benyttet i forbindelse med innsamlingen. Restaureringen har stort sett gått som planlagt. Det har vært god kostnadskontroll og oppfølging fra prosjektlederen hos Kirkelig Fellesråd.
Vår Frue er nå blitt en åpen kirke, døgnet rundt. 200 frivillige deltar i det arbeid som drives i tilknytning til den åpne kirken. Restaureringen av Vår Frue kirke har i flere år vært en viktig oppgave for Direksjonen.