Vårt formål

Selskabet for Trondhjems Bys Vel har som formål å virke til nytte og forskjønnelse for Trondheim by.

Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være en velforening som er til “Gavn for og Forskjønnelse af Trondhjem By”. Den aller første oppgaven foreningen engasjerte seg i og sto sentralt i gjennomføringen av, var markeringen av byens 900 års jubileum i 1897.

Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert disse temaene: byutvikling, forskjønnelse, kunnskapsformidling, sosiale- og allmennkulturelle tiltak.