Vårt formål

Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være en velforening som er til “Gavn for og Forskjønnelse af Trondhjem By”. Den aller første oppgaven foreningen engasjerte seg i og sto sentralt i gjennomføringen av, var markeringen av byens 900 års jubileum i 1897.

Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert disse temaene: byutvikling, forskjønnelse, kunnskapsformidling, sosiale- og allmennkulturelle tiltak.